Vključno z nedeljo so v mlevsko-pekarskem Mlinopeku v Murski Soboti  prevzeli 11.300 ton pšenice. Ker se je zaradi ugodnega vremena žetev nadaljevala tudi včeraj, enako pa tudi odkup na Industrijski ulici, te količine trenutno zagotovo že presegajo 12 tisoč ton.

Kakovost prevzetega zrnja je izjemna, saj je po besedah direktorja Karela Pojbiča kar med 70 in 80 % vseh prevzetih količin je z vsebnostjo beljakovin nad 14 %, torej v kakovostnem razredu A in premium oziroma A+. Za slednji razred je pri njih potrebno doseči hektolitrsko maso 78, pri nekaterih drugih večjih odkupovalcih v regiji (Panvita in Agrocorn) pa celo 80. Pojbič še dodajo, da so letos kmetom pri njih šli še posebej na roke, saj so znani cenovni in beljakovinski meji za pšenico razreda premium (185 €/t) in A (175 €/t), v kar tri razrede razdelali kakovostni razred B. Za pšenico razreda B (od 13,0 % do 13,9 % beljakovin) plačajo po toni 165 €, za razred B1 (od 12,5 do 12,9 % beljakovin) 155 €, za B2 (od 11,5 do 12,4 % beljakovin) 145 € in za C razred (pod 11,5 % beljakovin) znanih 140 €.  

V najboljših letih so v Mlinopeku neposredno od kmetov prevzeli tudi do 15 tisoč ton pšenice, in glede na to, da se je žetev na Goričkem s težjimi tlemi šele prav začela, je ta številka realno dosegljiva.

Do nedelje so v Mlinopeku prevzeli tudi nekaj več kot dva tisoč ton rži. Zanj pri padnem številu nad 180 po toni v 30 dneh plačajo 155 €, pri padnem številu med 150 in 180 pa 140 €. Vse cene so brez davka na dodano vrednost (9,5 %) oziroma pavšala (8 %), od njih pa je potrebno po vzorcu odšteti tudi stroške analize: do 5 t so ti 5 €, od 6 do 10 t 10 € in nad 11 t 20 €. Tudi te cene so brez davka. Če vlažnost zrnja presega mejnih 14 %, strošek sušenja plača prodajalec, torej pridelovalec ali kmet.

Pri njih prevzemni kalo znaša 0,5 % in se primesi od prevzete količine ne odbijajo, če te znašajo do 2 %.