Delovne in marljive kmetice z Gornjeradgonskega

27 februarja, 2024
0
0

Tudi 49. letni zbor Društva podeželskih žena (DPŽ) Gornja Radgona  je potrdil izjemno aktivnost enega od najstarejših tovrstnih društev pri nas.  Društvo, ki ga vodi marljiva predsednica Vesna Bratuša, šteje 110 članic. S svojim obiskom so jih na občnem zboru počastili  županja Urška Mauko Tuš, podžupan Miran Dokl ter predstavnice DPŽ Sv. Jurij ob Ščavnici,  DKŽ Jakobski Dol in TD Čemaž Apače.

Najstarejša članica društva, ki je več let bila tudi predsednica, je 90-letna Marica Sirnik, ki pa se iz zdravstvenih razlogov ni mogla udeležiti zbora. Udeležila pa se ga je 84-letna Marija Tanacek, ki je kljub letom še vedno aktivna članica, vseskozi pa se kot tekmovalka udeležuje žetve s srpom v domačem društvu, v ekipi pa tekmuje tudi na prireditvah, ki jih prirejajo sosedna društva.

Že 40. žetev

Predsednica društva Vesna Bratuša je poročala, da je društvo lani pripravilo številne aktivnosti.  Med odmevnejše štejejo svojo  tradicionalno prireditev 40.  Dan žetve na Spodnji Ščavnici, na kateri so  predstavile žetev s srpi. V preteklosti so na tej prireditvi izvedli tekmovanje, v zadnjih letih pa je to le kot prikaz žetve in s tem ohranjanje običajev ob žetvi. Gornjeradgonske kmetice so se udeležile tudi občnega zbora Zveze kmetic Slovenije in 28. Srečanja kmetic Pomurja, ki je bilo v Biotermah v Mali Nedelji. Njihovo vsakoletno zimsko dejavnost predstavljajo tudi delavnice ročnih del, v katerih pletejo, kvačkajo in izdelujejo druge izdelke in  jih prikažejo na različnih razstavah. Njihova pomembna dejavnost je pečenje sladkih in drugih pekarskih dobrot, ki jih ponujajo na različnih prireditvah,  tudi na kmetijsko živilskem sejm AGRA, v vrtcu in drugje. V Vrtcu Manka Golarja v Gornji Radgoni  so prikazale tudi opravilo ličkanje koruze.

23 prireditev

Predsednica je podala tudi načrt dela za prihodnje in v njem našteta kar 23 aktivnosti. Ob tem je predsednica dejala, da lahko članice društva še káko dejavnost dodajo. Med najbolj zahtevnimi aktivnostmi bo priprava na praznovanje 50. letnice društva, ki ga bodo praznovale prihodnje leto. V okviru praznovanja bodo izdale zbornik, zato je predsednica že sedaj povabila članice, da prispevajo svoje prispevke, v katerih se bodo spomnile na dogodke delovanja društva iz preteklosti.  Naj omenimo, da je nekoč v okviru društva deloval  tudi ženski pevski zbor, ki ga je vodila Marija Roškar.  

Dejavnost društva je pomembna  za popestritev družabnega življenja v občini, je v nagovoru poudarila tudi županja Urška Mauko Tuš in dodala, da je njihovo pomembno poslanstvo tudi ohranjanje kmečkih običajev, ki gredo v pozabo. Nepogrešljiva je tudi priprava njihovih kmečkih in drugih dobrot, s katerimi  pogostijo udeležencev družabnih in drugih prireditev. Ker so v svoje vrste sprejemajo mlade članice, se ni bati, da bi društvo zamrlo, je pristavila. Delovanje gornjeradgonskih kmetic so pohvalili tudi drugi prisotni.