Mineralna gnojila že čakajo

Priča smo vse toplejšemu vremenu, ki je nekatere kmete že zvabilo na njive in travnike. Opravljajo različna mehanska opravila – pripravljajo zemljo za spomladanske setve ali sajenja, čistijo trajno travinje in drugo.

 

Glede na nizke nočne temperature prvo pomladansko dognojevanje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, na oziminah v teh dneh še ne opravljajo. Čeprav je uporaba teh pri ozimnih žitih uradno dovoljena že od 15. februarja.

Enako pa od tega datuma tudi dognojevanje s hlevskim gnojem, kompostom ali digestatom, če ta vsebuje več kakor 20 odstotkov suhe snovi. Za obe vrsti gnojil je bila prepovedana uporaba od 1. decembra.

 

Trajne nasade in travinje pa lahko z mineralni gnojili gnojimo od 1. marca naprej.

 

Razvoz gnojevke spet po 1. marcu

Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili, kamor sodi tudi gnojevka, je na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 1. marca. Je pa gnojenje z njimi dovoljeno po 15. februarju na tistih kmetijskih zemljiščih, ki jih pripravljamo za setev jarih žit, trav in travno-deteljnih mešanic ali pa jih uporabljamo za pomladansko dognojevanje ozimin in sejanega travinja.

 

 

Na Primorskem so zgodnejši

Za obalna območja z zgodnejšo vegetacijo (katastrske občine so naveden v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oziroma v nitratni uredbi), pa je uporaba mineralnih gnojil oziroma hlevskega gnoja dovoljena od 15. januarja (območja z zeleno odeja) oziroma 1. februarja (območja brez zelene odeje). Njihova uporaba je prepovedana po 15. oziroma 1. decembru.

 

Omejitev uporabe mineralnih gnojil glede priprave zemlje za setev nitratna uredba ne določa. Upoštevati je treba le obdobja prepovedi gnojenja z njimi.

 

 

Za FFS ni omejitev

Glede rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ni posebnih omejitev za letne čase, je pa dovoljena uporaba FFS določena v vsaki odločbi o registraciji FFS bodisi s pomočjo fenoloških razvojnih stadijev rastlin oz. prisotnostjo škodljivih organizmov ter ob upoštevanju dinamike rasti rastlin.