Prleška tünka pod drobnogledom

21 novembra, 2023
0
0

Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot je v sodelovanju z Občino Veržej in tamkajšnjim zavodom Marianum pripravilo tradicionalno ocenjevanje prleške tünke, enega od najprepoznavnejših kulinaričnih  izdelkov z desnega brega Mure. Mesnina se ponaša tudi z evropsko in nacionalno zaščito geografske označbe.

Ocenjevanje pod vodstvom Irene Kos (KGZ Celje), Slavice Strelec (KGZ Ptuj) in Ivanke Donko, je bilo opravljeno v dveh kategorijah – tržnih ali certificiranih proizvajalcev, in netržnih, ljubiteljskih izdelovalcev. Skupaj je bilo ocenjenih sedem vzorcev, ki so bili zelo kakovostni in z minimalnimi odstopanji.

Po petem ocenjevanju in razglasitvi rezultatov je Slavko Petovar, predsednik društva pohvalil vse, ki so se opogumili in svoje izdelke prinesli na ocenjevanje.

V kategoriji necertificiranih izdelovalcev, kjer so bili ocenjeni štirje vzorci, je na podlagi zbranih točk bronasto priznanje prejel Jože Rautar iz Veržeja, srebrno Zvonko Poštrak iz Veržeja, zlato pa Kodila d.o.o. iz Markišavcev in Evgen Velikonja iz Veržeja.

Med certificiranimi proizvajalci pa letos bronastega priznanja ni bilo, srebrni priznanji sta prejela kmetija Marjana Koroše iz Križevcev pri Ljutomeru in kmetija Daniela Vargazona s Cvena, zlato priznanje pa Panvita MIR  Gornja Radgona.

Pri absolutnih ocenah je tretjo najvišjo oceno dosegel izdelek proizvajalca Panvita MIR Gornja Radgona z oceno 19,00 točk, drugo mesto je dosegel izdelek proizvajalca Kodila d.o.o. iz Markišavcev z oceno 19,50 točk, najvišjo oceno in s tem naziv Naj tünka 2023 pa je zbral Evgen Velikonja iz Veržeja z maksimalno zbranimi 20,00 točkami.

Vzorci vseh ocenjenih izdelkov prleške tünke so bili na ogled v vitrini v preddverju Centra domače in umetnostne obrti v Veržeju. Pri podelitvi priznanj je ob Petovarju sodeloval tudi župan občine Veržej Drago Legen.