Radgonske gorice bodo  letos izsekale kar desetino vinogradov

29 novembra, 2023
0
0

V družbi Radgonske gorice iz Gornje Radgone, kjer gospodarijo z nekaj manj kot 500 hektarji vinogradov, vsako leto namenjajo veliko pozornosti njihovi obnovi. Na vrsto pridejo tisti vinogradi, ki so zaradi starosti ali drugih vzrokov slabše rodni.

Po besedah direktorja družbe Boruta Cvetkoviča, bodo letos opravili izsek trte na kar 10 odstotkih vseh površinah, to je na okrog 48 hektarjih, nadomestno zasaditev  pa bodo opravljali v naslednjih treh letih. 

Tako v tej družbi vsako leto na novo zasadijo od 15 do 20 hektarjev, Kot poroča Franci Klemenčič, samostojni dopisnik s tega območja, obnova enega hektarja vinogradov stane okrog 35.000 evrov. V to so všteti vsi stroški, ki pri na novo zasajeni vinski trti nastanejo  do konca tretjega letnika, ko začne vinska trta ponovno roditi. 

Cvetkovič je dodal, da so tudi pri njih pričeli opuščati tradicionalno rigolanje zemljišč, kjer bodo na novo zasadili vinsko trto.  To pa iz razloga, saj večina vinogradov leži na strmih površinah s katerih potem dež odnaša prst.. Iz izkušenj vedo povedati, da je razvoj in rast mlade trte tudi brez tega dober.